BRIDGE

Bridge czyli mostek to urządzenie posiadające 2 lub więcej portów, służące do łączenia segmentów sieci. Na bieżąco identyfikuje swoje porty i kojarzy konkretne komputery. Pozwala na podniesienie wydajności i zwiększenie maksymalnych długości sieci.

Bridge
Bridge ze złączem AUI

Bridge są proste w instalacji, nie wymagają konfiguracji. Są urządzeniami wysoce elastycznymi i adaptowalnymi -  przy dodawaniu nowego protokołu potrafią automatycznie dostosować się.
Zapewniają proste filtrowanie, odczytują adres zapisany w ramce sieci Ethernet lub Token Ring i określają do jakiego segmentu należy przesłać dany pakiet. Gdy więc komputer z jednego segmentu wysyła wiadomość, mostek analizuje zawarte w niej adresy i jeśli nie jest to konieczne nie rozsyła jej do innego segmentu. W sieci nie krążą wtedy  zbędne pakiety.

Siec z bridgem
Sieć z bridgem.
Bridge nie potrafią jednak zablokować pakietów uszkodzonych, ani przeciwdziałać zatorom, powstałym gdy wiele stacji roboczych usiłuje naraz rozsyłać dane w trybie broadcastowym. Bridge mogą przesyłać pakiety wieloma alternatywnymi drogami i może zdarzyć się, że na dwóch różnych interfejsach pojawi się ta sama informacja i pakiety będą krążyć po sieci w nieskończoność. Może to spowodować powstanie sztormów broadcastowych i zakłócenie pracy sieci.

Mosty posiadają technikę uczenia się. Zaraz po dołączeniu do sieci wysyłają sygnał do wszystkich węzłów z żądaniem odpowiedzi. Na tej podstawie oraz na analizie przepływu pakietów, tworzą tablicę adresów fizycznych komputerów w sieci. Przy przesyłaniu danych bridge odczytuje z tablicy położenie komputera odbiorcy i zapobiega rozsyłaniu pakietów po wszystkich segmentach sieci.

Urządzenia te wykorzystuje się również do poprawienia niezawodności sieci, co polega na podziale dużych sieci na mniejsze segmenty. Uszkodzony kabel czy węzeł może doprowadzić do unieruchomienia całej sieci, tak więc podział pojedynczej sieci lokalnej na kilka mniejszych sieci połączonych ze sobą za pośrednictwem mostu zmniejsza wpływ uszkodzonego kabla lub węzła na funkcjonowanie całej sieci. 

W sieci może pracować wiele mostów, ale każdy musi pamiętać adresy wszystkich węzłów, nie tylko tych które są do niego przyłączone. Jeśli więc stacja A z sieci LAN 1 chce wysłać komunikat do stacji C z sieci LAN 3, to most 1 musi wiedzieć jak przesłać dane zarówno do sieci LAN 2 jak i LAN 3. Most 2 pośredniczy w przekazaniu danych do LAN 3.


3 sieci lokalne połączone 2 bridge'ami.

Bridge używają adresacji fizycznej, co nie pozwala stwierdzić lokalizacji fizycznej sieci. Z drugiej jednak strony nie potrzebne są adresy IP. Działają na poziomie warstwy łącza danych, nie mogą więc wybierać optymalnej drogi pakietów.

Bridge w sieci

Można wyróżnić mosty przeźroczyste, LSB oraz realizujące routing źródłowy.
Mosty przeźroczyste zwane też uczącymi się lub inteligentnymi, stosowane są w sieciach typu Ethernet. Tuż po zainstalowaniu urządzenie rozpoczyna proces poznawania topologii sieci. Tablica bridge'a jest stale aktualizowana. Bridge przezroczyste w rozległych sieciach działają w oparciu o algorytm STA (spanning tree algorithm). Polega on na tworzeniu wielu alternatywnych dróg połączeń, ale pozostawieniu zawsze jednej trasy wolnej (zazwyczaj jest to jedna linia komutowana). Odblokowywana ona jest tylko w razie konieczności np. awarii innej drogi.
Mosty LSB (load-sharing bridges) także stosowane są w sieciach Ethernet. Pozwalają na używanie tej rezerwowej linii, która jest nie wykorzystana w bridge'ach przezroczystych. Są więc przez to najwydajniejsze.
Mosty realizujące routing źródłowy działają w sieciach Token Ring. Poza informacją o miejscu docelowym pakietów, bridge w tym wypadku wie także którędy najlepiej je tam przesłać. Przy czym to nie urządzenie wybiera optymalną trasę, lecz odczytuje je z danych zawartych w samych pakietach.

Bridge są urządzeniami droższymi od repeaterów, ale bardziej od nich zaawansowanymi, lepiej też wypadają w stosunku cena/przepustowość od routerów.


Odnośniki do stron WWW o podobnej tematyce

 • forum.idg.pl/index.php?showforum=125
 • www.wi-fiplanet.com/tutorials/article.php/1563991
 • www.erg.abdn.ac.uk/users/gorry/course/lan-pages/bridge.html
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Bridge

   

  Pytania kontrolne

  1. Do czego służy bridge?

  2. Wymień cechy bridge'a.

  3. Na czym polega technika 'uczenia się' bridge'ów?

  4. Jakiej adresacji używają bridge?

  5. Dokonaj podziału bridge'ów.


 • Powrót