ŚWIATŁOWÓD

W światłowodach do transmisji informacji wykorzystywana jest wiązka światła, która jest odpowiednikiem prądu w innych kablach. Wiązka ta jest modulowana zgodnie z treścią  przekazywanych informacji. To rozwiązanie otworzyło nowe możliwości w dziedzinie tworzenia szybkich i niezawodnych sieci komputerowych. Właściwie dobrany kabel może przebiegać w każdym środowisku. Szybkość transmisji może wynosić nawet 3 Tb/s. Sieci oparte na światłowodach zwane są FDDI (Fiber Distributed Data  Interface)
Światłowód wykonany ze szkła kwarcowego, składa się z rdzenia (złożonego z jednego lub wielu włókien), okrywającego go płaszcza oraz warstwy ochronnej. Dielektryczny kanał informatyczny eliminuje konieczność ekranowania.

swiatlo1.jpg (2097 bytes)
Światłowód wielomodowy

Transmisja światłowodowa polega na przepuszczeniu przez szklane włókno wiązki światła generowanej przez diodę lub laser. Wiązka ta to zakodowana informacja binarna, rozkodowywana następnie przez fotodekoder na końcu kabla. Światłowód w przeciwieństwie do kabli miedzianych, nie wytwarza pola elektromagnetycznego, co uniemożliwia podsłuch transmisji. Główną wadą tego medium jest łatwa możliwość przerwania kabla, a jego ponowne złączenie jest bardzo kosztowne.
Można wyróżnić światłowody do połączeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz wielomodowe i jednomodowe.
Kabel zewnętrzny z włóknami w luźnych tubach, jest odporny na oddziaływanie warunków zewnętrznych. Wypełnione żelem luźne tuby zawierają jedno lub kilka włókien i oplatają centralny dielektryczny element wzmacniający. Rdzeń kabla otoczony jest specjalnym oplotem oraz odporną na wilgoć i promienie słoneczne polietylenową koszulką zewnętrzną.
Kable wewnętrzne przeznaczone są do układania wewnątrz budynku. Posiadają cieńszą warstwę ochronną i nie są tak odporne jak kable zewnętrzne.
Światłowody wielomodowe przesyłają wiele modów (fal) o różnej długości co powoduje rozmycie impulsu wyjściowego i ogranicza szybkość lub odległość transmisji. Źródłem światła jest tu dioda LED.
Światłowody jednomodowe są efektywniejsze i pozwalają transmitować dane na odległość 100 km bez wzmacniacza. Jednak ze względu na wysoki koszt interfejsów przyłączeniowych jest to bardzo drogie rozwiązanie. Źródłem światła jest tu laser.

swiatlo3.gif (5716 bytes)
Budowa światłowodu jednomodowego

Do karty sieciowej światłowód przyłącza się za pomocą złącza fiber connector. Może ono wyglądać różnie, w zależności od rodzaju.


swiatlo.jpg (10842 bytes)
Złącza fiber connector full duplexowe wielomodowe

Światłowody są z pewnością przyszłością informatyki i telekomunikacji. Są akceptowane przez większość technologii sieciowych.
Umożliwiają  stosowanie wielu protokołów jednocześnie co zapewnia wysoko efektywny transfer danych, przepływ danych jest zabezpieczony przed niepowołanym dostępem - nie wytwarzają  własnego pola magnetycznego w związku z czym niemożliwe jest podsłuchanie transmisji., długość światłowodu jest praktycznie nieograniczona - zależy wyłącznie od parametrów tłumiennościowych kabla (dla kabli jednomodowych),  w porównaniu do innych kabli światłowody zapewniają minimalne   straty sygnału .Ich  żywotność wynosi 25 lat.
Do wad zaliczyć należy złożoność instalacji - wymagane jest stosowanie kosztownych, specjalistycznych narzędzi oraz bardzo wysoką cenę nie tyle samego kabla co urządzeń dostępowych i montażowych. Dołączenie nowego urządzenia wymaga wyższych kwalifikacji.
Ten typ medium transmisyjnego stosuje się w dużych sieciach lokalnych i metropolitarnych,   wymagających długich odcinków połączeniowych, w środowiskach o średnim i dużym poziomie zakłóceń elektromagnetycznych  oraz w połączeniach wymagających wysokiej niezawodności, np. serwerów do sieci.

Oto przykład zastosowania kabla światłowodowego.

Zastosowanie swiatlowodu

 

Odnośniki do stron WWW o podobnej tematyce

 • pl.wikipedia.org/wiki/
 • klub.chip.pl/atom/podstawy
 • www.wynalazki.mt.com.pl
 • www.dipol.com.pl/bib59.htm


  Pytania kontrolne

  1. Jak jest zbudowany światłowód?

  2. Na czym polega transmisja światłowodowa?

  3. Za pomocą jakiego interfejsu przyłącza się światłowód do karty sieciowej?

  4. Czym różni się światłowód jednomodowy od wielomodowego?

  5. Jak jeszcze można podzielić światłowody?

  6. Wymień wady i zalety światłowodu.


 • Powrót