ROUTER

To najbardziej zaawansowane urządzenie stosowane do łączenia segmentów sieci i zwiększania jej fizycznych rozmiarów.
Router jest urządzeniem konfigurowalnym, pozwala sterować przepustowością sieci i zapewnia pełną izolację pomiędzy segmentami.

Router
Router

Funkcje routera są podobne do mostu. Różnica  polega na tym   iż routery są używane do przekazywania danych pomiędzy sieciami opartymi na różnych technologiach oraz na większym zaawansowaniu technicznym. Routery są  integralną częścią Internetu, gdyż składa się on z wielu sieci opartych na różnych technologiach sieciowych.

W sieciach rozległych dane przesyłane są z jednego węzła do konkretnego drugiego, a nie do wszystkich. Po drodze napotykają na wiele węzłów pośredniczących, mogą też być transmitowane wieloma różnymi trasami. Router jest jednym z tych węzłów, który ma za zadanie przesłać dane najlepszą (najszybszą) trasą.

Do kierowania danych rutery używają tzw. tablicę routingu, zawierającą informacje o sąsiadujących routerach i sieciach lokalnych. Służy ona do wyszukania optymalnej drogi od obecnego położenia pakietu do innego miejsca sieci. Tablica routingu  może być statyczna lub dynamiczna,   zależy to od postawionych wymagań. Statyczna musi być aktualizowana ręcznie przez administratora sieci,  dynamiczna natomiast jest aktualizowana automatycznie przez oprogramowanie sieciowe. Zaletą dynamicznej tablicy routingu jest to, że w wypadku zablokowania sieci z powodu ruchu o dużym natężeniu oprogramowanie sieciowe może zaktualizować tablicę, tak aby poprowadzić pakiety drogą omijającą zator.

Komunikacja w sieci z routerem oparta jest na adresacji logicznej, co pozwala np. na fizyczne umiejscowienie adresata. Każdy segment sieci musi mieć własny adres sieciowy LAN, podobnie jak i każdy komputer. Informacje o nich umieszczane są w pakietach.
Routery funkcjonują na poziomie warstwy sieciowej, maję więc szerokie możliwości.

Router w sieci

 

Do ich głównych zalet zaliczyć można:

 • wybór optymalnej trasy między nadawcą a odbiorcą,
 • ochrona (zapory, kodowanie),
 • transakcja protokołów (łączenie różnych segmentów o różnych protokołach),
 • filtrowanie pakietów (sortowanie i selekcja transmitowanych pakietów),
 • usuwanie pakietów bez adresu.

Ponadto router potrafi zlikwidować sztormy broadcastowe, a nadawca jest informowany o uszkodzeniu lub zaginięciu pakietu.

Routery pełnia także funkcje tzw. firewalli - zabezpieczając sieć przed niepowołanym dostępem.

Router jako firewall
Router jako firewall

Na rysunku router łączy  sieć lokalną z Internetem i filtruje określone typy pakietów. Należy go tak skonfigurować aby widoczny dla niego był tylko jeden komputer główny. Wszyscy użytkownicy LAN przy dostępie do Internetu korzystają z pośrednictwa tego komputera, a użytkownicy Internetu mają dzięki niemu ograniczony dostęp do sieci lokalnej.

Rozmiar sieci opartej na routerze nie jest limitowany jak np. w przypadku bridge'a. Jest też szybszy, z reguły potrafi przesłać kilkanaście tysięcy pakietów na sekundę (bridge maksymalnie 10 tys.) i sieć na jego bazie jest prostsza w utrzymaniu od sieci na bazie bridge'ów.
Są to urządzenia bardzo drogie, ale często nieodzowne w dużych sieciach lokalnych i rozległych. Wykorzystuje się je np. gdy konieczne jest połączenie w firmie dwóch odległych sieci za pomocą łącza stałego lub podłączenie firmy do Internetu. .

 


Zestaw Motorolli
Router Vanguard 320 + modem 3265Fast + aparat telefoniczny.

Nowatorskie rozwiązanie firmy Motorola. Urządzenia te są w stanie udostępnić lokalnym sieciom typu Ethernet i Token Ring szereg publicznych i prywatnych usług. Mogą współpracować zarówno z sieciami ISDN jak i Frame Relay oraz X.25. Oprócz zwykłych możliwości potrafią także przesyłać siecią ludzką mowę. Sygnał głosowy jest digitalizowany przez modem, a następnie dzielony na pakiety wpuszczane w sieć. Pakiety zawierają wyłącznie informacje, ponieważ wbudowany układ, wykrywający ciszę, nie dopuszcza do transmisji szumów i oddechów rozmówców.


Odnośniki do stron WWW o podobnej tematyce

 • http://www.pcworld.pl/artykuly/46579.html
 • http://forum.idg.pl/index.php?showforum=125
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Router

   

  Pytania kontrolne

  1. Do czego służy router?

  2. Wymień cechy i funkcje routera.

  3. Jakiej adresacji używają routery?

  4. Do czego służy tablica routingu?

 • Powrót